Vědci z univerzity pomohou s analýzou dat

V projektu PRO CHMEL jsme přivítali odborníky z České zemědělské univerzity, se kterou Plzeňský Prazdroj spolupracuje hned na několika projektech. Ambicí projektu PRO CHMEL je pomáhat jedné z klíčových surovin pro vaření piva s využitím unikátních technologií a na základě velmi podrobných vstupních dat. Proto nás těší, že se do aktivit na podporu chmele zapojuje špičková vědecká instituce, která má (nejen) s chmelem bohaté zkušenosti. Centrum precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze se bude podílet na analýze a interpretaci všech údajů, které získáváme ze senzorů na chmelnicích.