Aplikace je nadohled

V průběhu května spustíme první verzi softwarové aplikace pro pěstitele. Na šesti zapojených pilotních farmách ji průběžně budeme testovat, vylepšovat a vkládat do ní další data, protože měření na chmelnicích pořád probíhá. To vše proto, aby v budoucna mohla být škálovatelná napříč celou chmelařskou komunitou. V zimě jsme vytvořili softwarovou databázi, kde se vedle historických dat a výsledků všech analýz z loňského roku shromažďují i všechna další data, např. ze satelitních snímků. Nyní přijdou na řadu návrhy prediktivních modelů, které by farmářům měly co nejpřesněji ukázat, co se s rostlinou v průběhu sezony děje, jak reaguje na aktuální vnější podmínky a také poradit, jak a kdy nejefektivněji zavlažovat.